Sözleşme

7 / 24 PROFESYONEL EKİBİMİZLE DEDEKTİFLİK HİZMETİ

Dedektiflik firması seçimi çok önemli bir iştir. Sırlarınızı paylaşarak bilgi vereceğinizden dolayı firma seçerken özenle seçmenizi öneririz.

Deneyimli firma seçmek en önemli aşama olduğundan geçmişlerinde sabit telefonu, adresi, oda sicil kaydı, vergi levhası, faaliyet belgesi, ruhsat bilgileri ve marka tescil belgesi bulunmayan firmalara KESİNLİKLE İTİMAT ETMEYİN.

DEDEKTIFLIK FIRMASI SEÇIMI ÇOK ÖNEMLI BIR İŞTIR. SIRLARINIZI PAYLAŞARAK BILGI VERECEĞINIZDEN DOLAYI FIRMA SEÇERKEN ÖZENLE SEÇMENIZI ÖNERIRIZ.

DENEYIMLI FIRMA SEÇMEK EN ÖNEMLI AŞAMA OLDUĞUNDAN, GEÇMIŞLERINİ, SABİT TELEFONU, ADRESI, ODA SICIL KAYDI, VERGİ LEVHASI, FAALİYET BELGESİ, RUHSAT BİLGİLERİ VE MARKA TESCİL BELGESİ BULUNMAYAN FIRMALARA KESINLIKLE ITIMAT ETMEYIN.

Bu sözleşmede Adı Soyadı ile tebligata elverişli adresi belirtilen taraflar arasında aşağıda yazılı şartlarda bir iş sözleşmesi yapılmıştır.
Hizmet alacak taraf Müşteri, hizmet verecek olan taraf Araştırmacı olarak adlandırılmıştır.

MADDE 1: Yasal uyarı: Araştırmacıya müşteri tarafından verilen işin tüm bilgileri ve konu ile ilgili belgelerin verilmesi ve sözleşmesi imzalanması itibariyle iş başlamış olacaktır.

Bu anlaşmaya göre;

a) Türk Ceza Kanunu ve Medeni Kanunu’na aykırı ve T.C. Yasalarınca uygun olmayan hiç bir iş talep edilemez
b) Müşteri araştırmacıdan talep ettiği işin karşılığında elde edilecek belge ve dökümanların T.C. yasalarınca delil olarak kabul edilmediğini bilir. Müşteri hiçbir belge talep edemez.
c) Özel yaşamı etkileyecek hiç bir iş talep edilemez.
d) Taraflar arasında yapılan anlaşma gizlilik gerektirdiğinden işin her aşamasında tarafların herhangi biri ikinci şahıslara veya basına bilgi vermesi durumunda iş sözleşmesi edileceğinden yasal yaptırımları peşinen kabul eder.
e) Araştırma ve takip edilecek kişinin aile fertlerinden olması şarttır.

MADDE 2: İşin Adı ve Nitelikleri:

MADDE 3: Ücretlendirme

MADDE 4: Tarafların herhangi biri dilediği zaman önceden yazılı veya beyan etmek sureti ile işi durdurabilir ve sözleşmeyi tek taraflı fes edebilir. Ancak sözleşme bedeli geri iade edilmez.

MADDE 5: Taraflar bu sözleşmede belirtilen kurallarına aynen uyacaklarına beyan ederek; belirtilen kurallara uymaması durumunda sözleşmeyi ihlal eden taraf karşı tarafın uğradığı zararı peşinen ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

MADDE 6: Bu iş sözleşmesi aşağıda ad soyadları ve imzaları bulunan taraflarca okunmuş ve anlaşma mutakabatına varılarak 2 nüsha halinde imzalanmıştır.

İhtilaf vukuunda – İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

İş bu sözleşme 6 madde olarak tarafların rızası ile müştereken tanzim ve imza olunmuştur.

Open chat
Powered by