ETA 

PROFESYONEL

DEDEKTİFLİK

HİZMETLERİ

Evlilik öncesi araştırma, çocuk takibi, şüphe duyulan aldatma vakası,

şirket araştırması ve benzer pek çok talep özel dedektiflik hizmetlerimizin kapsamındadır.

HİZMET

YÖNTEMİ

01/

Güvenilir

02/

Tam gizlilik

03/

Sonuç odaklı

ÖZEL DEDEKTİFLİK

NEDİR ?

Dedektif, yasal süreçlerde kullanılmak üzere gerekli olan konularda takip gerçekleştirerek bilgi toplayan uzmandır. Evlilik öncesi araştırma, çocuk takibi, şüphe duyulan aldatma vakası, şirket araştırması ve benzer pek çok talep özel dedektiflik hizmetinin kapsamındadır. Yaşamında şüphe uyandıran bir konuyu derinlemesine analiz etmek, bilgi edinmek ve açıklığa kavuşturmak isteyen herkes özel dedektiflik hizmetinden faydalanabilir.

Özel dedektiflerin görevi suç işleyen şahısları yakalamak ya da yargılamak değildir. İşledikleri suçu ya da şüpheye konu olan delilleri soruşturmak ve araştırmaktır. Bu araştırma sonucu şüphe sahibine nesnel verileri aktarırlar ve çözümlenemeyen noktaları aydınlığa kavuştururlar. Siz de kuşku duyduğunuz ya da dava sürecinde olduğunuz durumları ve vakaları bildirerek kısa sürede çözüme kavuşabilirsiniz.


TÜRK CEZA KANUNLARI ÇERÇEVESİNDE

DEDEKTİFLİK HİZMETİ

Özel dedektiflik hizmetine pek çok talep ile başvurmak mümkündür. İlişki yaşamında aldatma sorununa karşı eş takibi gerçekleştirilir. Şirket işlerinde hırsızlık ya da dolandırma gibi konuların takibi talep edilebilir. Çocuklarınızın günlük yaşamı mercek altına alınabilir. Miras, kayıp kişi, personel ya da sahte marka araştırması yapılabilir.

Bayi denetleme hizmeti ile dükkan analizi gerçekleştirilebilir. Ayrıca böcek bulma gibi kritik ve detay içeren araştırmalar da titizlikle tamamlanır. Danışanların talebine bağlı olarak bir yol haritası belirlenir ve bu doğrultuda hareket edilir. Yapılan ya da yapılması gereken değişiklikler yine şüphe sahibine tam zamanlı bir biçimde aktarılır.

Hizmet Yöntemi

Resmi olarak devlete ve sabit maaşa bağlı memuriyet sıfatı taşıyan dedektifler mevcuttur. Özel ticari bağla hizmet alınan yasal araştırmacılar ise özel dedektif olarak tanımlanır. Belirli bir ücret karşılığında anlaşma sağlanır ve süreç başlatılır. Özel dedektifler sayesinde pek çok dava dosyası başarıyla sonuçlanır. Bulgulara hızlı ve güvenilir yollardan ulaşılması kişilerin yaşamını önemli ölçüde kolaylaştırır.

Özel dedektifler hukuki konularda donanımlı kişilerdir. Anlaşma bütçesi çerçevesinde, edindikleri tüm bilgileri size profesyonel bir biçimde aktararak ilerlerler. Özel dedektif olarak faaliyet gösteren uzmanlar şüphe sahiplerinin yaşamında aksaklıklara neden olmamalıdır. Çalışmaların gizlilik ilkesini prensip edinmiş bir dedektifle sürdürülmesi bu açıdan oldukça önemlidir.

Gizlilik İlkesi

Özel dedektiflik hizmetinde şüphe sahibinin bilgileri her ne koşulda olursa olsun üçüncü kişilerle paylaşılmamalıdır. Alınan dava dosyası ya da talep edilen konu hakkında gizlilik ilkesine bağlı olarak hareket edilmesi temel önceliktir. Doğabilecek olumsuzluklar ile ilgili olarak bilgilendirmek de özel dedektiflik hizmetinin bir parçasıdır. Özel dedektiflik hizmetinde alternatif çözüm yolları bulunabilmelidir. Sonuç odaklı araştırmalar yapmak ve bu süreci hukuki bir zemine dayandırmak oldukça önemlidir. Özel dedektifliğin yasalar ve kanunlar ile uyum içerisinde sürdürülmesi gerekir. Gizlilik ilkesine sadık kalınırken takibi gerçekleştirilen kişinin bireysel haklarına da müdahale edilmemesi sürecin büyük bir bölümünü oluşturur.

bulguların

tespiti


Özel dedektifler günlük yaşamda insanların göremediği, görse dahi doğru analiz edemediği bulguları filtreleyen kişilerdir. Farklı yöntemler ve teknikler kullanırlar.

Hizmetlerinin hiçbir aşamasında kişilerin hayatına müdahalede bulunacak bir tavır sergilemezler. Öncelikli hedef, şüphe unsuru doğuran kişilerin takibini gerçekleştirmek ve ortaya çıkan sonuçları nesnel bir biçimde şüphe sahibine aktarabilmektir. Bu bulguları ortaya çıkarırken pek çok sistemden faydalanırlar. Esas amaç dayanağı olmayan verileri şüphe sahibine sunmamaktır. Özel dedektiflik hizmetinde yalnızca gerçek, nesnel ve kanıta dayalı veriler yer alır. Alanında uzmanlaşmış bir profesyonel ile çalışmak şüphelerin hızlı bir biçimde açığa kavuşmasını mümkün kılar. Gizliliğin korunması kuralı esastır ve şüphe sahibinin tüm bilgileri titizlikle muhafaza edilir.

Meslek hayatındaki başarıları, farklı çevrelere ulaşmasını sağlayan bağlantıları, köklü deneyimleri, analiz ve takip becerisi, çözümleyebilme yeteneği, profesyonel stratejileri ve danışan odaklı yaklaşımı ile fark yaratan Eta Dedektiflik kadrosu sizler için hizmet sunuyor. Siz de kuşku duyduğunuz ya da dava sürecinde olduğunuz durumları ve vakaları bildirerek kısa sürede çözüme kavuşabilirsiniz.

BİZİMLE

İletişime Geçin