Çekişmeli boşanma konusunda bilmeniz gerekenler

Boşanma sürecinden geçmek çiftler için hiçbir zaman kolay değildir. Boşanma kararı vermiş çiftlerin, söz konusu durumun koşullarında uzlaşmaya varamamaları durumu çekişmeli süreç kaçınılmaz olacak.

Bu süreç çiftlerin ortak paydalarda anlaşamaması halinde karmaşık bir hal alabilir. Uzak mal paylaşımı ve nafaka konularında uzlaşma sağlayamaması boşanma imkanını çekişmeli hale getirecektir.

Çekişmeli boşanma nedir?

Çiftlerin avukatları halinde Aile Mahkemesi’ne başvurarak boşanma taleplerini iletmesi ile başlar. Anlaşmalı durumdan farklı olarak, dava süresinin ve davaların dava masraflarının daha fazla olmasının yanı sıra çiftlerin yükleyeceği psikolojik stres de kaçınılmaz olacaktır.

Çekişmeli boşanma ne zaman gereklidir?

Psikolojik olarak hiçbir zaman kolay olmayan sürecin mümkün olduğunca kısa ve sorunsuz olması, çiftlerin bu süreç sonrasında tekrar başlayacak yeni hayatlarına daha hızlı adapte olabilmeleri açısından önemlidir. Fakat maalesef bazı durumlarda çiftler temel konularda anlaşamamakta ve çekişmeli dava süreci kaçınılmaz olmaktadır.

Tarafların uzlaşamaması

Taraflardan birinin hiçbir şekilde uzlaşmak istememesi durumunda, konunun avukatlar aracılığı ile mahkemeye taşınarak çekişmeli olan bu sürece girilmiş olunur. 

Tarafların mantıksal davranmaması

Çiftlerden birinin mantıksal, rasyonel ve sağduyu ile hareket etmemesi durumunda yine süreç çıkmaza gireceği için çekişmeli boşanma tek seçenek olarak kalacaktır.

Tarafların olağandışı taleplerde bulunması

Çiftlerden birinin olağan dışı talep ve isteklerde bulunması da uzlaşmalı olarak boşanmayı imkansız kılacak ve çekişmeli olarak söz konusu sürece girilmesi gerekecektir.

Gerek dava sürecinin uzayarak çiftleri psikolojik strese sokması gerekse çocukların bu süreçten olumsuz bir şekilde etkilenme olasılıkları göz önüne alındığında çiftlerin birbirlerini saygı ve sağduyu çerçevesinde empati yapmaya çalışarak yollarını ayırması en akılcı çözüm olacaktır. Bu her zaman mümkün olmasa da konuyla ilgili çalışmakta olan bir avukattan erken zamanda destek alınması bu sürecin mümkün olduğunca hafif psikolojik hasarla atlatılabilmesi açısından önem arz etmektedir.


Open chat
Powered by